Ekonomická likvidácia bývalého politického väzňa a výtvarníka a publicistu Štefana Alexandra Madaya

Ciriculum vitae

Narodil sa 21.2.1938 v Turzovke - Biely kríž, ako posledný potomok starej zemianskej rodiny. Z tohoto dôvodu po absolvovaní školskej dochádzky(1952) mal zákaz študovať na stredných školách. Vyučil sa za maliara izieb a po ukončení učňovskej doby sa zúčastnil na prijímacích talentových skúškach na škole umeleckého priemyslu v Bratislave, ktorú ukončil v r. 1959.

Štúdium na Vysokej škole Umprum v Prahe mu ukončil povolávací rozkaz k petepákom, kde bol do r. 1962. Po prepustení bol až do r. 1968 zamestnaný na viacerých miestach. Najdlhšie v Pamiatkostave ako reštaurátor.

V týchto rokoch začal študovať priemyselný marketing a propagáciu v Prahe u prof. Otta Šika. Tam vstúpil v r. 1968 do Klubu angažovaných nestraníkov.(KAN)

Po r. 1969 prijal miesto vedúceho obchodnej propagácie v Mostárni Brezno, kde bol zamestnaný do likvidácie podniku r. 1993.

V časoch “nežnej” bol členom Ústrednej rady KAN-u v Prahe. Po rozdelení ČSFR posledný predseda KAN-u na Slovensku. Bol vo vedení miestnej VPV, po jej zrušení, podpredseda Československých demokratov(Praha). V r. 1996 bol šéfredaktorom novín “Náš hlas”, vydávaného Konfederáciou prenasledovaných komunizmom. V súčasnosti je aktívnym publicistom vo viacerých médiách, aktívnym karikaturistom(len v auguste 2002 vystavoval v Trenčíne, Poprade, Piešťanoch a Nových Zámkoch. Tiež je členom dokumentačného a tlačového odboru Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov.