Úvodná stránka
Hlavná stránka
     Autentické dokumenty - ďakovný list obyvateľov obce Smrečany zachránených pred popravou
     Autentické dokumenty - posudok Ivana Schavernocha od Ing. Jozefa Janča
     Autentické dokumenty - čestné prehlásenie p. Bohmera
     Zoznam sprivatizovaných podnikov-Denník Pravda 1996
     Oznámenie JUDr. I. Šimekovej z Ministerstva hospodárstva 1  2   3  4
     Stanovisko zástupcu SR predložené Európskému súdu pre ľudské práva v Štrasburgu
     Sťažnosť podaná Ústavnému súdu Slovenskej republiky
     Podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu
     Uznesenie-odmietnutie trestného oznámenia
     Sťažnosť proti uzneseniu
     Kontroverzné Oznámenie zo dňa 30.6.2005 tzv "Úradu boja proti korupcii" o zaslaní uznesenia datovaného 1.3.2004!!! o odmietnutí vecí
     Uznesenie "Úradu boja proti korupcii" na ktoré si toho času mjr. mgr. Knísová spomenula až po viac ako roku


Zoznam sprivatizovaných podnikov-Denník Pravda 14.9.1996