Zamietnutie sťažnosti ECHR
Je paradoxné, že hoci Vladimír Pavlík nechcel na Európskom súde žiadne odškodné, len žiadal, aby mu bolo umožnené usvedčiť konkrétnych politikov zo štátneho terorizmu, nebolo mu to umožnené!!!