Vladimír Pavlík-ako jediný občan trestným oznámením upozornil na zneužívanie právomoci verejného činiteľa a s tým súviasici štátny terorizmus. Je paradoxné, že hoci Vladimír Pavlík nechcel na Európskom súde žiadne odškodné, len žiadal, aby mu bolo umožnené usvedčiť konkrétnych politikov zo štátneho terorizmu, nebolo mu to umožnené!!!


List Vladimíra Pavlíka Ministerstvu vnútra SR