Vyhlásenie petičného výboru za očistu súdnictva

 

Odvolací Krajský súd v Bratislave dňa 8.12.2004 rozhodol, že sa denník SME musí ospravedlniť sudcovi Najvyššieho súdu Haraldovi Stiffelovi a ako nemajetkovú ujmu mu zaplatiť tri milióny korún. Stiffel SME žaloval za články z roku 2002 o procese s kňazom Jozefom Labudom, ktorého súdy za bývalého režimu odsúdili v roku 1981 na šesť mesiacov väzenia za slúženie omše bez povolenia od štátu. Po roku 1989 bol kňaz rehabilitovaný.

 

Ako občania tohto štátu sme mimoriadne znepokojení tým, že 15 rokov po páde komunizmu môže riadne zvolený senát nezávislého súdu v demokratickej krajine obhajovať svojho kolegu, ktorý sa podieľal na potlačovaní základných ľudských práv. Uvedomujeme si, že tento fakt je len jedným z prejavov toho, že v slovenskom súdnictve nedošlo k žiadnemu vysporiadaniu sa s minulosťou, k žiadnemu uvedomeniu si skutočnosti, že to bolo aj súdnictvo, ktoré svojou ochotou spolupracovať s režimom a plniť jeho „objednávky“ tento režim podporovalo a udržiavalo pri moci. Ako sa ukazuje, mnohí aktéri vtedajších politických procesov sa obhajujú rovnako, ako vyššie menovaný sudca tým, že ich rozhodnutia boli v súlade s vtedy platným právnym poriadkom. Odmietajú uznať, že komunistický režim si upravil právny poriadok tak, aby mohol prenasledovať svojich odporcov, aj za cenu porušovania základných ľudských práv. Touto logikou by sa dal ospravedlniť v podstate akýkoľvek rozsudok, pokiaľ by mu politická moc poskytla „zákonný“ rámec.

Domnievame sa, že je najvyšší čas zahájiť aj v slovenskom súdnictve proces vyrovnávania sa s minulosťou, objektívneho zhodnotenia úlohy slovenských sudcov v politických procesoch a jasného pomenovania krívd a nespravodlivostí, ktoré sa pod ochranou najmä „socialistickej zákonnosti“ diali v slovenskej justícii.

Vyzývame preto všetkých čestných, eticky a morálne bezúhonných sudcov v SR, aby sami v rámci svojich legislatívou vymedzených možností zahájili tento proces prostredníctvom svojich stavovských organizácií, aby objektívne a v súlade s platnou legislatívou vyvodili dôsledky z konania svojich kolegov za minulého režimu. Vyzývame Národnú radu SR a Ministerstvo spravodlivosti SR, aby zahájili proces očisty slovenského súdnictva a proces vyrovnania sa s minulosťou aj takými krokmi, ktoré by zabránili podobnej legalizácii potláčania ľudských práv v budúcnosti. Táto spoločnosť, tento štát potrebujú súdnu moc, ktorá bude nezaťažená minulosťou, ktorá bude schopná zhodnotiť svoje pôsobenie objektívne a bez falošnej kolegiality a ktorá bude schopná jasne rozlišovať medzi porušovaním ľudských práv a dodržiavaním zákonov.

Netúžime po pomste a nechceme vyvolávať hon na čarodejnice. Chceme len dosiahnuť, aby sa slovenské súdnictvo postavilo tvárou v tvár svojej hnedej a červenej minulosti a aby z tohto pohľadu do minulosti vyvodilo patričné dôsledky pre súčasnosť a budúcnosť.

Vyzývame slovenskú verejnosť, ktorej záleží na stave jednej z kľúčových zložiek štátnej moci, aby sa k našej petícii pripojila podpisom na petičnom hárku, sprístupnenom na tejto stránke.

 

Petičný výbor:

Juraj Petrovič, podnikateľ

akad. mal. Peter Horváth, grafik

Ing. Miroslav Mihálik, manager

 

TU si môžete stiahnuť petičný hárok, TU si ho môžete zobraziť

 

Vzhľadom na to, že nie je možné petíciu "podpísať" elektronicky, prosíme všetkých, ktorí majú záujem nás podporiť, aby si vytlačili petičný hárok a podpísaný ho zaslali poštou na adresu uvedenú v ľavej časti stránky (hárok nemusí byť plný, nezbierame hárky, ale podpisy).

 

 

Aktuality     Hlavná stránka      Články v tlači      Petičný hárok     

Adresa pre zasielanie
petičných hárkov:
      Juraj Petrovič     Púpavová 9, 841 04 Bratislava