Rezolúcia prijatá na XVI zjazde Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, odsudzujúca totalitný komunizmus

Ve 20. století se zrodily dva nelidské totalitní režimy - komunizmus a nacizmus. Důsledkem obou byly miliony obětí. Porážka nacizmu v druhé světové válce umožnila vyšetřování jeho zločinů, jeho odsouzení a soudní procesy s viníky. Komunizmus se zhroutil ale žádné podobné mezinárodní odsouzení nenásledovalo.

- Vzhledem k prohlášení, většiny parlamentů států, kterých se to týká,

- a třebaže byla nacistická a komunistická totalita právem v mezinárodním měřítku odsouzena, totalitní komunizmus nebyl ještě odsouzen z morálního hlediska,

- a že zatímco v různých částech světa se několik komunistických režimů stále drží u moci na úkor životní úrovně obyvatel,

- a vzhledem k tomu že nepominulo nebezpečí, že by se totalitní komunistické režimy mohly znovu uchopit moci, a že tato ideologie stále ohrožuje mír ve světě a svobodný rozvoj národů,

-a vzhledem k tomu, že se ukázalo, že demolice režimu neodstraní ideologii, a že paměť na zločiny se musí udržovat, aby se předešlo oživení totalitních ideologií a praktik,

1. se zdůrazňuje skutečnost, že totalitní režimy v střední a východní Evropě zavraždily miliony nevinných lidí různých národností a uškodily mnoha jiným tím, že způsobily vážná porušení lidských práv, zejména

- deportace milionů, včetně starých, nemocných, těhotných žen, dětí i nemluvňat na Sibiř a do jiných míst,

- vystehování celých národů z jejich původních území,

- pronásledování politických odpůrců diktatur a nespravedlivé soudy s nimi,

- zfalšované volby, z kterých vznikly nelegální parlamenty, uchvácení moci a vnucení takových režimů,

- nelidské zacházení a mučení politických vězňů v koncentračních táborech a věznicích,

- pronásledování lidí pro jejich národnost, které se často rovnalo vyhlazování,

- pronásledování na základě náboženství,

- pronásledování na základě společenského původu,

- úplná kontrola lidských životů, porušování jejich soukromí za pomoci bezpečnostních složek,

- propagace ideologie nenávisti,

- zákaz svobody shromažďování,

- zákaz pohybu uvnitř státu a do ciziny,

- vážné porušování politické různorodosti, svobody svědomí a svobody politického projevu jiného než totalitní komunistické ideologie,

- zamezení přístupu k svobodným informacím a nesvoboda tisku,

- vyvlastňování půdy a jiného soukromého majetku,

  • podpora revolučních komunistických hnutí, která nesoutěžila v rámci demokracie,
  • vývoz finančních prostředků do ciziny, jejichž osud je dodnes nejasný, ale které určitě patří postiženým státům.

2. Každá oběť kteréhokoliv totalitního režimu se považuje za hodnou důstojnosti a spravedlnosti.

3. Vyjadřuje znepokojení s dosavadním nedostatkem mezinárodního ohodnocení obrovské ztráty lidských životů a utrpění milionů v střední a východní Evropě,

4. Bere na vědomí, že po zhroucení těchto režimů se uskutečnil důležitý historický výzkum.

5. Žádá úplné odhalení pravdy o zločinech komunizmu během totalitního režimu, aby se obnovila morálka v post-totalitní Evropě.

6. Žádá vytvoření nezávislého odborného útvaru pro shromáždění a vyhodnocení informací o porušování lidských práv během totalitního komunizmu,

7. a vyzývá členské státy, aby zřídily národní výbory pro vyšetřování porušování lidských práv během totalitního komunismu, a aby tyto byly předávány nezávislému útvaru.

8. Vyzývá členské státy, aby zrušily veškerou dosud existující tajnost dokumentů, které by mohly objasnit případy spojení se zločiny komunistických režimů, zejména těch, které byly spáchány tajnými službami a politickou policií a aby vyzvaly občany, aby svědčili o takových událostech před nezávislým útvarem a národními výbory.

9. Na základě informací shromážděných a vyhodnocených nezávislým útvarem

- vyzývá Evropskou unii, aby přijala oficiální prohlášení o mezinárodním odsouzení totalitního komunizmu.

- žádá o ustavení Evropského střediska pro výzkum a dokumentaci, které bude nadále shromažďovat, vyhodnocovat a zveřejňovat informace o totalitárním komunismu a soustředí se na další studium a historický výzkum,

- vyzývá k ustanovení "Dne obětí" totalitních komunistických režimů,

- a utvoření památníku obětem komunismu.

10. Vyzývá ty, kteří se chtějí ujmout politických funkcí v institucích Evropské unie, aby oznámili svou profesní a politickou činnost v bývalých komunistických státech, a aby nepřijali pozici u Evropy, jestliže byli u represivních komunistických složek anebo se účastnili zločinů proti lidskosti.

Přeložil Jan Sammer